Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің және олардың өндірушілерінің тізілімі
28.05.2017 12:30:37
Сатып-алудың атауы және коды Тапсырыс беруші Лоттар Бағалық ұсыныстар Сатып алу үшін жоспарланған теңгедегі сома Тәсіл Мәртебе Өтінімді қабылдау мерзімі
1 2 3 4 5 6 7 8
2015.ОК-99668
Кабельно-проводниковая продукция
Комбинан конденсации 11 - 12 672.07 Открытый конкурс Опубликован
Объявление
21.08.2015 12:00:00
06.09.2015 12:00:00
2017.ОК-152830 (П)
Морское кен орнына жағар материаларды жеткізу
«КоЖаН» АҚ 4 - 4 351 650.00 Ашық байқау Жарияланған
Хабарландыру
27.05.2017 15:00:00
06.06.2017 10:00:00
2017.ОК-158288
Морское кен орнына бұрандалы сорғыларды жеткізу
«КоЖаН» АҚ 5 - 125 450 136.00 Ашық байқау Жарияланған
Хабарландыру
27.05.2017 15:00:00
28.06.2017 10:00:00
2017.ОК-158287
Морское кен орнының 72 ұңғымасының қойнауқатының кенжар жанындағы зонасының сазды қышқыл өңдеуін жүргізу бойынша Жұмыстары
«КоЖаН» АҚ 1 - 17 000 000.00 Ашық байқау Жарияланған
Хабарландыру
27.05.2017 15:00:00
12.06.2017 15:00:00
2017.ОК-158286
Морское кен орнындағы резевуарларды тазалау бойынша қызметтері
«КоЖаН» АҚ 1 - 4 000 000.00 Ашық байқау Жарияланған
Хабарландыру
27.05.2017 15:00:00
13.06.2017 10:00:00
2017.ОК-158280
«Морское» кен орнындағы нысандар құрылысын техникалық қадағалау бойынша қызметтері
«КоЖаН» АҚ 2 - 9 000 000.00 Ашық байқау Жарияланған
Хабарландыру
27.05.2017 15:00:00
12.06.2017 15:00:00
2017.ОИ-158282
2016 жылдық қаржы есебінің қорытындысына аудит жасау қызметі
"Ер-Тай" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1 - 446 429.00 Бір көзден сатып алу Аяқталды
Қорытынды
 
 
2017.ОИ-158272
Қызметкерлерді оқыту бойынша қызметтер көрсету
Жайықмұнай 1 - 179 400.00 Бір көзден сатып алу Аяқталды
Қорытынды
 
 
i-Tender.2017.СЭЗ-18
Іздестіру ұңғымаларындағы қабаттардың гидродинамикалық сипаттамаларын анықтау қызметтері
АҚ "Кристалл Менеджмент" 1 - 206 413 760.00 Электронды сатып-алулар Жарияланған
Хабарландыру
06.05.2017 09:00:00
14.06.2017 11:00:00
i-Tender.2017.СЭЗ-19
Сұйықтықтың тереңдіктегі және үстіңгі беттегі сынамаларын алу және талдау қызметтері
АҚ "Кристалл Менеджмент" 1 - 74 000 000.00 Электронды сатып-алулар Жарияланған
Хабарландыру
06.05.2017 09:00:00
14.06.2017 11:00:00
i-Tender.2017.СЭЗ-21
Іздестіру ұңғымаларындағы ату-жару жұмыстары
АҚ "Кристалл Менеджмент" 1 - 367 826 640.00 Электронды сатып-алулар Жарияланған
Хабарландыру
13.05.2017 09:00:00
28.06.2017 11:00:00
2017.ОИ-158279
дизельдік отын
СИНОПЭК Қазақстан Халықаралық Мұнай Сервис Компаниясы 1 - 17 812 500.00 Бір көзден сатып алу Аяқталды
Қорытынды
 
 
2017.ОК-156625
Денисов ауданы, Қостанай облысы Солтүстік және Оңтүстік штокверталық Дрожиловское кен ішінде сирек-металдық және сирек-жер кендері геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу
"Казахстанско-Российская Рудная Компания" бірлескен кәсіпорны жауабы шектеулі серіктестігі 1 - 62 181 700.00 Ашық байқау Жарияланған
Хабарландыру
18.05.2017 08:00:00
08.06.2017 09:00:00
2017.ОИ-158278
Кеңсені жалға алу
АО "North Caspian Petroleum" (Норт Каспиан Петролеум) 1 - 1 276 366.00 Бір көзден сатып алу Аяқталды
Қорытынды
 
 
2017.ОИ-158275
SCR электрондық жүйесін жөндеуге арналған қосалқы бөлшектер
"Ұлы Қабырға" Қазақстан Қытай бұрғылау компаниясы 2 - 95 776 771.00 Бір көзден сатып алу Аяқталды
Қорытынды
 
 
i-Tender.2017.ОИ-187
Ұңғыма өнімінің сепарация жабдықтарының бірінші сатысы
Потенциал Ойл 3 - 85 560 000.00 Бір көзден сатып алу Аяқталды
Қорытынды
 
 
2017.ОИ-158274
SCR электрондық басқару жүйесін күрделі жөндеуден өткізу
"Ұлы Қабырға" Қазақстан Қытай бұрғылау компаниясы 1 - 8 293 229.00 Бір көзден сатып алу Аяқталды
Қорытынды
 
 
2017.ОИ-158264
САТ техникаға қосалқы бөлшектер_ERG
«Қазхром»ТҰК» 25 - 27 992 347.97 Бір көзден сатып алу Аяқталды
Қорытынды
 
 
2017.ОК-158257
Северная Трува к/о ұңғыны үздіксіз-дискретті газлиифтке (ҮДГ) ауыстыруда көрсетілетін техникалық қызмет және жабдықпен қамтамасыз ету
"СНПС-Актобемунайгаз" Акционерлік қоғамы 1 - 19 000 000.00 Ашық байқау Жарияланған
Хабарландыру
27.05.2017 09:00:00
12.06.2017 09:30:00
2017.ОИ-158273
Барлау бұрғылау бастапқы құжаттама беру қызметтері
"Инкай" бірлескен кәсіпорны" 1 - 3 000 000.00 Бір көзден сатып алу Аяқталды
Қорытынды
 
 
2017.ОИ-158271
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «Светланд-Ойл» 1 - 127 500.00 Бір көзден сатып алу Аяқталды
Қорытынды