Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің және олардың өндірушілерінің тізілімі
20.02.2020 07:52:43
Ошибка
Код ошибки 12517692
Сообщение Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.